Usłyszeć Afrykę

Nasza szkoła zaangażowała się w projekt EKIROOTO prowadzony przez fundację „Usłyszeć Afrykę”. Polega on na sponsorowaniu nauki młodych ludzi z Ugandy. Aktualnie chcemy pomóc 4 chłopcom z tego kraju:

Osoby zainteresowane mogą zapoznać z rezultatami pracy fundacji oraz osiągnięciami chłopców na tej stronie.