Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 02 września 2019
Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie 23 – 31 grudnia 2019
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020
Próbna matura 19-22 listopada 2019
Przerwa świąteczna – Wielkanoc 09 – 14 kwietnia 2020
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24 kwietnia 2020
Egzamin maturalny od 4 maja 2020
Pożegnanie absolwentów 24 kwietnia 2020
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
Dni wolne od zajęć 14 X 2019, 21 XI 2019,
2 I 2020, 3 I 2020,
4 – 6 V 2020, 12 VI 2020
Rekolekcje 6 – 8 IV 2020

Spotkania z rodzicami

Zebrania informacyjne 12 września 2019 (czwartek)

kl. I – godz. 17.00 aula, następnie spotkania w klasach
kl. II – godz. 18.00 – spotkania w klasach
kl. III – godz. 18.00 – spotkanie w auli, następnie spotkania w klasach

Wywiadówki 14 listopada 2020 – godz. 18.00 (czwartek)
kl. I, II, III – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec I semestru
09 stycznia 2020 – godz. 18.00 (czwartek)

kl. I, II, III – podsumowanie I semestru
12 marca 2020 – godz. 18.00 (czwartek)

kl. III – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach w tym ndst. na koniec roku szkolnego, kl. I i II konsultacje
14 maja 2020 – godz. 18.00 (czwartek)

kl. I i II – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach w tym ndst. na koniec roku szkolnego

Konferencje Rady Pedagogicznej

Konferencja klasyfikacyjna (I semestr)
kl. I, II, III – wystawienie ocen do 13 grudnia 2020 (piątek)
17 grudnia 2019 (wtorek)
Konferencja plenarna 03 stycznia 2020 (piątek)
Konferencja klasyfikacyjna kl. III – wystawienie ocen do 16 kwietnia 2020 (piątek)

Konferencja plenarna.
Termin składania podań o egzaminy poprawkowe następnego dnia po konferencji.

20 kwietnia 2020 (poniedziałek)

22 kwietnia 2020 (środa)

Konferencja klasyfikacyjna kl. I i II – wystawienie ocen do 19 czerwca 2020 (czwartek). Termin składania podań o egzaminy poprawkowe następnego dnia po konferencji. 22 czerwca 2020 (poniedziałek)
Konferencja plenarna 24 czerwca 2020 (środa)