Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2017
Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie 23 – 31 grudnia 2017
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018
Próbna matura Termin do ustalenia
Przerwa świąteczna – Wielkanoc 29 marca – 03 kwietnia 2018
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27 kwietnia 2018
Egzamin maturalny ustali dyr. CKE
Pożegnanie absolwentów 27 kwietnia 2018
Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018
Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018
Dni wolne od zajęć 30 kwietnia
02, 04 maja
01 czerwca
Rekolekcje  do ustalenia

Spotkania z rodzicami

Zebrania informacyjne 14 września 2017 (czwartek)

kl. I – godz. 17.00 aula
kl. I, II, III – godz. 18.00 klasy
kl. III – godz. 18.45 aula

Wywiadówki 16 listopada 2017 – godz. 18.00 (czwartek)
kl. I, II, III – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec I semestru11 stycznia 2018 – godz. 18.00 (czwartek)
kl. I, II, III – podsumowanie I semestru

08 marca 2018 – godz. 18.00 (czwartek)
kl. III – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach w tym ndst. na koniec roku szkolnego, kl. I i II konsultacje

17 maja 2018 – godz. 18.00 (czwartek)
kl. I i II – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach w tym ndst. na koniec roku szkolnego

Konferencje Rady Pedagogicznej

Konferencja klasyfikacyjna (I semestr)
kl. I, II, III – wystawienie ocen do 15 grudnia 2017 (piątek)
19 grudnia 2017 (wtorek)
Konferencja plenarna 14 stycznia 2018 (czwartek)
Konferencja klasyfikacyjna kl. III – wystawienie ocen do 13 kwietnia 2018 (piątek)

Konferencja plenarna. Termin składania podań o egzaminy poprawkowe następnego dnia po konferencji.

19 kwietnia 2018 (czwartek)

23 kwietnia 2018 (poniedziałek)

Konferencja klasyfikacyjna kl. I i II – wystawienie ocen do 13 czerwca 2018 (czwartek). Termin składania podań o egzaminy poprawkowe następnego dnia po konferencji. 18 czerwca 2018 (poniedziałek)
Konferencja plenarna 21 czerwca 2018 (czwartek)