Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 pojawi się we wrześniu.

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 03 września 2018
Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie 23 – 31 grudnia 2018
Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019
Próbna matura Termin do ustalenia
Przerwa świąteczna – Wielkanoc 18 – 23 kwietnia 2019
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019
Egzamin maturalny ustali dyr. CKE
Pożegnanie absolwentów 26 kwietnia 2019
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019
Dni wolne od zajęć 02 listopada 2018
02 stycznia 2019
29 i 30 kwietnia 2019
07 stycznia 2019 (matura próbna)
02 maja 2019
06, 07, 08 maja 2019 (matura)
Rekolekcje  do ustalenia

Spotkania z rodzicami

Zebrania informacyjne 06 września 2018 (czwartek)

kl. I – godz. 17.00 aula
kl. I, II, III – godz. 18.00 klasy
kl. III – godz. 18.45 aula

Wywiadówki 15 listopada 2018 – godz. 18.00 (czwartek)
kl. I, II, III – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec I semestru
10 stycznia 2019 – godz. 18.00 (czwartek)

kl. I, II, III – podsumowanie I semestru
07 marca 2019 – godz. 18.00 (czwartek)

kl. III – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach w tym ndst. na koniec roku szkolnego, kl. I i II konsultacje
09 maja 2019 – godz. 18.00 (czwartek)
kl. I i II – przekazanie zaświadczeń o przewidywanych ocenach w tym ndst. na koniec roku szkolnego

Konferencje Rady Pedagogicznej

Konferencja klasyfikacyjna (I semestr)
kl. I, II, III – wystawienie ocen do 14 grudnia 2018 (piątek)
18 grudnia 2018 (wtorek)
Konferencja plenarna 03 stycznia 2019 (czwartek)
Konferencja klasyfikacyjna kl. III – wystawienie ocen do 11 kwietnia 2018 (piątek)

Konferencja plenarna. Termin składania podań o egzaminy poprawkowe następnego dnia po konferencji.

15 kwietnia 2019 (poniedziałek)

24 kwietnia 2019 (środa)

Konferencja klasyfikacyjna kl. I i II – wystawienie ocen do 13 czerwca 2019 (czwartek). Termin składania podań o egzaminy poprawkowe następnego dnia po konferencji. 17 czerwca 2019 (poniedziałek)
Konferencja plenarna 19 czerwca 2019 (środa)