Rodło

Rodło – znak, widniejący w tarczy i na sztandarze naszej szkoły, to emblemat Związku Polaków w Niemczech, wyrażający ich łączność z narodem polskim i jego kulturą. Przedstawia na czerwonym tle stylizowany bieg Wisły z zaznaczonym Krakowem jako kolebką kultury polskiej.

Autorką projektu graficznego była Janina Kłopocka, a nazwę zaproponował Edmund Osmańczyk.

Pod biało-czerwonym rysunkiem umieszczono następujący tekst:

„Jesteśmy Polakami. Należymy do narodu polskiego, którego kultury kolebką jest Kraków, wierną rzeką Wisła. Te dwie siły to Rodło, które nie jest ani herbem, ani godłem, ale symbolem naszego pochodzenia i łączności naszej z całym narodem polskim i jego duszą.”

5 siepnia 1934 roku w Warszawie na II Zjeździe Polaków z Zagranicy, Polacy z Rzeszy wystąpili – jako jedyna grupa – z własnymi oryginalnymi sztandarami i dokonali uroczystych zaślubim Rodła z Wisłą.

Rodło stało się też symbolem polskich organizacji młodzieżowych w Rzeszy. Pojawiło się na lilijkach Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Pieśnią Rodła otwierano wszystkie zebrania polskie. Polaków z Niemiec nazywano Rodłakami.

Rodło jest nierozerwalnie związane z tradycją I Polskiego Gimnazjum. Do dzisiaj – występując na tarczy szkolnej Smoleniaków – przypomina o chlubnych tradycjach naszej szkoły.