Terminy rekrutacji na rok szk. 2022/2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu.

  1. Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. kandydat składa wniosek do szkoły ponadpodstawowej. Kandydat może wybrać każdą z proponowanych 5 klas.
  2. Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 13 lipca 2022 r.
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 19 lipca 2022 r.
  5. 20 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  6. Od 21 do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00. rodzic lub opiekun prawny kandydata potwierdza wolę przyjęcia do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty.
  7. 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja odbywa się przez system Vulcan – slaskie.edu.pl .

Dostępny jest podręcznik dla kandydata , w którym można znaleźć odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące użytkowania systemu rekrutacji.