Terminy rekrutacji

  • od 19.05 do 19.06 2017 r. – kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydat może wybrać każdą z proponowanych 5 klas.
  • od 23 do 27.06.2017 r. – kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • do 6 lipca 2017 r. -Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu oraz dokumenty potwierdzające spełnione przez kandydata wniosków lub kryteriów biorących pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • do 7 lipca 2017 r. -Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • od 7 do 13 lipca 2017 r. -rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 14 lipca 2017 r. -Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.