Terminy rekrutacji – 2018/2019

1. Od 18.05 do 18.06 2018 r. kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej. Kandydat może wybrać każdą z proponowanych 5 klas.

2. Od 22 do 26.06.2018 r. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.

3. Do 5 lipca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO
im. Jana Smolenia w Bytomiu oraz dokumenty potwierdzające spełnione przez kandydata
warunki lub kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Do 6 lipca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. Od 6 do 12 lipca 2018 r. rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do I LO
im. Jana Smolenia w Bytomiu w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6. 13 lipca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • od 19.05 do 19.06 2017 r. – kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydat może wybrać każdą z proponowanych 5 klas.
  • od 23 do 27.06.2017 r. – kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • do 6 lipca 2017 r. -Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu oraz dokumenty potwierdzające spełnione przez kandydata wniosków lub kryteriów biorących pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • do 7 lipca 2017 r. -Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • od 7 do 13 lipca 2017 r. -rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 14 lipca 2017 r. -Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.