Terminy rekrutacji – 2020/2021

Zmiany terminów rekrutacji – szczegółowe informacje!!!
Stan epidemii w Polsce wymusił zmianę zasad rekrutacji!!!

Poniżej ostateczne terminy rekrutacji do naszej szkoły:

 

 1. Od 15.06 do 10.07.2020 r. do godz. 15.00 kandydat składa wniosek do szkoły Kandydat może wybrać każdą z proponowanych 5 klas.
 2. Od 26.06. do 10.07.2020 r. do godz. 15.00. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminów końcowych.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
  do 04.08.2020 r.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
  do 11.08.2020 r.
 5. Do 12 sierpnia 2020 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 6. Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. rodzic lub opiekun prawny kandydata potwierdza wolę przyjęcia do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia egzaminów końcowych.
 7. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.