Młodzieżowi Sędziowie Sportowi

Od końca września był u nas realizowany program Młodzieżowy Sędzia Sportowy – przedsięwzięcie mające na celu przygotowanie grupy uczniów do sędziowania międzyszkolnych zawodów siatkówki, prowadzone przez Śląski Szkolny Związek Sportowy, finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Mateusz Katryniok, Julian Kwiatkowski, Jakub Locher, Łucja Marczak, Joanna Tokarz, Oliwia Trzeciak, Artur Wyszyński i Matylda Zarychta pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego p. Marka Majeranowskiego przez ponad dwa miesiące poznawali przepisy gry i uczyli się sędziowania siatkówki. W dniach 6-8 grudnia wyjechali wspólnie na bezpłatny wyjazd szkoleniowo-egzaminacyjny do Węgierskiej Górki. Tam udoskonalili swoje umiejętności, doszlifowali znajomość przepisów gry i mogli poznać jeszcze parę szczegółów z relacji doświadczonego sędziego siatkówki oraz – co nie mniej ważne w fachu sędziowskim – zintegrowali się. Na koniec podczas egzaminu praktycznego i teoretycznego udowodnili, że są gotowi pełnić funkcję arbitrów.

Pierwszym sprawdzianem dla jednej z uczestniczek kursu – Oliwii Trzeciak – było pełnienie funkcji sędziego drugiego podczas piątkowych Mistrzostw Bytomia – Licealiady w Siatkówce Dziewcząt. Oliwia swoje obowiązki wypełniła bardzo dobrze, potwierdzając wartość przebytego szkolenia.