Jest moc!!!

Z radością informujemy, że Nagrody Prezydenta Miasta Bytomia za rok 2019/2020 otrzymali:

– Gwizdak Dominik – absolwent
– Król Arkadiusz – klasa 2 Ag
– Kupka Paweł – klasa 2 Dg
– Łoza Jakub – klasa 2 Bp
– Matys Adam – klasa 3 D
– Michalska Natalia – klasa 3 D
– Nocuń Jarosław – 2 Ag
– Patschek Adam – klasa 3 D
– Sychowicz Bartosz – klasa 2 Dp
– Świętochowska Zofia – klasa 2 Bg

Gratulujemy!!!

INFORMACJA


Informuję, że 10 września br. odbędą się spotkania z Rodzicami według ustalonego porządku:

1. Godz. 17.00 aula – klasy 1.
Po spotkaniu z dyrekcją wywiadówki z wychowawcami.
2. Godz. 18.00 aula – klasy 3.
Po spotkaniu z dyrekcją wywiadówki z wychowawcami.
3. Godz. 17.00 – klasy 2 spotkania z wychowawcami on line
(Google G Suite – tak, jak w ubiegłym roku).

Dyrektor I LO – Katarzyna Łoza.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się w auli szkoły o godz. 10.00. „Na żywo” powitaliśmy uczniów klas pierwszych. Starsze koleżanki i koledzy uczestniczyli w relacji online. Krótka fotorelacja:

PROCEDURY, ZASADY, REGULAMINY

REGULAMIN BIBLIOTEKI I LO W CZASIE COVID.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA OBJAWÓW

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – 10 ZASAD DLA UCZNIA

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA RODZICA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO I PREWENCYJNEGO
WZGLĘDEM PANDEMII
COVID -19 OBOWIĄZUJĄCE
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. JANA SMOLENIA W BYTOMIU

WE WRZEŚNIU ROKU 2020/2021.

1. Do szkoły przychodzą WYŁĄCZNIE osoby zdrowe.
2. Po wejściu dezynfekują ręce – do dyspozycji jest dystrybutor płynu odkażającego przy głównym wejściu do szkoły oraz dozowniki znajdujące się w wielu miejscach w budynku.
Czytaj dalej

Nowy rok szkolny 2020/2021.

Witajcie Drodzy Smoleniacy po przerwie wakacyjnej!

Mam nadzieję, że odpoczęliście i w pełni sił i zdrowia rozpoczniecie nowy rok szkolny. My już na Was czekamy, wierząc, że rok szkolny 2020/2021 będzie lepszy niż poprzedni. Niestety, nadal mamy pandemię i robiliśmy wszystko, żeby Was uchronić przed ewentualnym zachorowaniem.
Opracowaliśmy, wydaje się, bardzo dobry system nauczania hybrydowego we wrześniu. Pomimo dochowania wszelkich procedur i uzyskania zgód, pozwolenie na wprowadzenie tego systemu zostało wczoraj cofnięte. Pozostawiając to bez komentarza, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zorganizować nauczanie stacjonarne. Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo – Rodzice i Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu.

Informujemy, że szkoła nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów ubezpieczeniowych dotyczących szkolnego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków czyli NNW.

W związku z powyższym osoby zainteresowane ubezpieczeniem NNW muszą całą procedurę dotyczącą ubezpieczenia przeprowadzić indywidualnie.

Szkoła nie może również reklamować i sugerować konkretnych ubezpieczycieli oraz propozycji ubezpieczeniowych. W związku z tym nie znajdą się one na stronie internetowej naszej szkoły.

Jednocześnie zdecydowanie zachęcamy do indywidualnego zawarcia ubezpieczenia NNW przez wszystkich naszych uczniów. Każda forma zabezpieczenia zdrowia jest działaniem pożądanym i odpowiedzialnym.

Z poważaniem, Dyrekcja I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu