INFORMACJA


Informuję, że 10 września br. odbędą się spotkania z Rodzicami według ustalonego porządku:

1. Godz. 17.00 aula – klasy 1.
Po spotkaniu z dyrekcją wywiadówki z wychowawcami.
2. Godz. 18.00 aula – klasy 3.
Po spotkaniu z dyrekcją wywiadówki z wychowawcami.
3. Godz. 17.00 – klasy 2 spotkania z wychowawcami on line
(Google G Suite – tak, jak w ubiegłym roku).

Dyrektor I LO – Katarzyna Łoza.