PROCEDURY, ZASADY, REGULAMINY

REGULAMIN BIBLIOTEKI I LO W CZASIE COVID.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA OBJAWÓW

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – 10 ZASAD DLA UCZNIA

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA RODZICA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO I PREWENCYJNEGO
WZGLĘDEM PANDEMII
COVID -19 OBOWIĄZUJĄCE
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. JANA SMOLENIA W BYTOMIU

WE WRZEŚNIU ROKU 2020/2021.

1. Do szkoły przychodzą WYŁĄCZNIE osoby zdrowe.
2. Po wejściu dezynfekują ręce – do dyspozycji jest dystrybutor płynu odkażającego przy głównym wejściu do szkoły oraz dozowniki znajdujące się w wielu miejscach w budynku.
Czytaj dalej